image1
Developers

The game has been independently developed by the internal team of Unigine Powered by UNIGINE Engine. The development studio is located in Siberia (Tomsk, Russia).

Credits

Programming:

 • Alexander Zaprjagaev (Frustum)
 • Ivan Gulyaev (TmifX)
 • Anna Ishina (ANet)
 • Yakov Negrey (Jashik)
 • Andrey Viktorov (UncleBob)

Game Design:

 • Vitaliy Sidorov (Silen)
 • Stanislav Zagniy (Brrrrr)

3D Content and Animation:

 • Andrey Kushner (Pluton)
 • Andrey Kolchin (Andrewko)
 • Stanislav Zagniy (Brrrrr)
 • Vyacheslav Suldin (Vrm)

GUI design:

 • Dmitriy Cherniy (Black_D_N)

SFX:

 • Andrey Kushner (Pluton)

Level Design:

 • Stanislav Zagniy (Brrrrr)
 • Vitaliy Sidorov (Silen)

Story:

 • Nadezhda Ovchinnikova (Manguste)
 • Stanislav Zagniy (Brrrrr)
 • Denis Shergin (Binstream)

Comics Art:

 • Boris Dyatlov (Mustakill)

Music:

 • Mike Kondratyev (Paralyzah)

Sound:

 • Sergey Gradoboev (Dalll)

Produced by:

 • Denis Shergin (Binstream)

Marketing:

 • Denis Shergin (Binstream)
 • Anton Ravin

Voices:

 • David Seys - Commander
 • Matt Cowlrick - Kevin
 • Deborah Sale Butler - Assistant
 • Amie Breedlove - Firefly
 • Tim Simmons - Zhuang

Localization:

 • Sergey Kanashchuk (MrRed)
 • Nadezhda Ovchinnikova (Manguste)
 • Robinson Taylor (ryusui)

QA:

 • Sergey Kanashchuk (MrRed)
 • Sergey Litvinov
 • Polina Ignatova (Watchvombat)

Website:

 • Max Sinelnikov (Siniy)

Infrastructure:

 • Serge Larin (Ilmarinen)
 • Sergey Cheremnykh (hck)
 • Evgeniya Zinovieva (Lasto4ka)
 • Natalia Danko (Ndank)

Special Thanks to:

 • Eugenia Shergina (Jane)
 • Evgeniy Gerasimenko (Gerix)
 • Joulia Gubieva (Extaliones)
 • Valery Datsyuk (Well)

Additional testing:

Muhammad Adib Izuddin, Petr Dolgopolov, Dmitriy Ezhov, Valentin Filatov, Ivo Glasius, Klaus Heilinger, Roman Meyta, Stanislav Kitaev, Hugues Moretto-Viry, Evgeniy Plotnikov, Sergey Semenov, Vsevolod Serbin, Mikhail Shmakov, Natalia Sinitsa, Yury Skrynnikov, Alexey Zagniy

Contacts

Feel free to contact us via oilrush@unigine.com.

Sign In


 • Need an account? Register now!
x